นายแพทย์เผยรักษาผู้ติดโควิด19 ตามอาการ

โควิด19

โควิด19

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือประสบอาการรุนแรงหลังรับวัคซีนโควิด19 จำนวน 222 ราย ได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลแล้ว

นพ.จเด็จ ธรรมทัศน์อารีย์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า รัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยจำนวน 110,295,000 บาท ให้กับประชาชน 2,875 รายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแพ้วัคซีนโควิด-19

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช. จะชดเชยผู้ป่วยแต่ละรายตามสภาพของพวกเขา

จากข้อมูลของ สปสช. ระบุว่า ประชาชนที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นประจำ 2,641 รายได้รับเงินก้อน 100,000 บาท ผู้ทุพพลภาพ 12 คนได้รับเงิน 240,000 บาท และครอบครัว 222 คนที่เสียชีวิตได้รับเงิน 400,000 บาท

เขากล่าวว่ารัฐบาลยอมรับคำร้องจากผู้ที่ล้มป่วยด้วยผลข้างเคียงของวัคซีนตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม จนถึงขณะนี้มีการยื่นคำร้อง 3,888 รายการเพื่อรับค่าชดเชย

เขากล่าวว่า สปสช. ได้รับ 840 คำร้องจากสำนักงานเขต 13 (กรุงเทพฯ) สำนักงานภาคที่ 1 (เชียงใหม่) รับคำร้อง 559 เรื่อง และสำนักงานภาค 10 (อุบลราชธานี) รับคำร้อง 451 เรื่อง

ขณะเดียวกัน สำนักงานภูมิภาคสระบุรี อุบลราชธานี และระยอง ได้จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 13 ล้านบาท 11 ล้านบาท และ 10 ล้านบาทตามลำดับ

ดร.จเด็จ กล่าวว่า ค่าชดเชยไม่ใช่การยอมรับของรัฐบาลว่าการเจ็บป่วยเกิดจากวัคซีนโควิด19 แต่โดยทั่วไปจะจ่ายเพื่อบรรเทาอาการ ประชาชนสามารถขอเงินชดเชยได้ 3 ด้าน คือ จุดฉีดวัคซีน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานเขต สปสช. คณะอนุกรรมการซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพลเรือนจะพิจารณาคำร้องและกำหนดจำนวนเงินที่ชำระ

หากไม่เห็นด้วยกับค่าชดเชย สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ สปสช. ได้ภายใน 30 วัน ซึ่งหลังจากที่มีผู้รับการฉีดวัคซีน anti-covid19 ไปแล้วกว่า 40% ของประชากรทั้งประเทศก็ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเห็นได้ชัด